زعفران تروند صادرکننده نمونه زعفران ایران
Tarvand Saffron
Contact usOnline shopProductsAbout usHome
iran saffron
iran saffron iran saffron iran saffron iran saffron iran saffron
مقالات زعفران
ره آورد نخستین جشنواره ملی طلای سرخ ایران (برگزار شده در قاین)

ره آورد نخستین جشنواره ملی طلای سرخ ایران (زعفران) برگزار شده در قائن- آبان ماه 1381 گزیده ای از سخنان مهندس احتشام صادرکننده زعفران و مدیرعامل شرکت تروند زعفران بزرگترین ضعف ما این است که محصول زعفران ما در دنیا شناخته شده نیست پیشکسوتی زعفران حق قاینات است و این تنها مردم قاینات بوده اند که با سعی و تلاش و رنج و مشقت زیاد توانسته اند حافظ پیاز زعفران باشند و تولید آن از 5 تن، امروزه به 150 تن در خراسان برسانند و سالانه چند میلیون دلار ارز عاید ایران نمایند. باید دیگران حرمت پیشکسوتی را ارج نهند و قاینات را پایتخت زعفران بدانند. چرا مرکز کاشت طلای سرخ یک هتل ندارند! جای تأسف است که هر سال با چند میلیون دلار درآمد ارزی یک سالن سینما و یک مهمانسرا نداریم. چرا ما محرومیم؟! چون ما کاشته ایم و دیگران خورده اند. به علت عدم برنامه ریزی، سرمایه گذاری و ضعف مدیریت ماست که محروم مانده ایم. ارزش افزوده زعفران ما را دیگر کشورها می برند. ما محروم فکرهای خلاق هستیم. فکرهای خلاقی که بتوانند از امکانات بالقوه منطقه از جمله زعفران (ثروت عظیمی که خداوند بزرگ به مردم مومن و زحمتکش مردم جنوب خراسان عطا فرموده است) استفاده بهینه کند اگر درآمد واقعی زعفران خرج توسعه می شد، هر سال یک کارخانه ای همچون سیمان در جنوب خراسان ایجاد می شد و از برکات بزرگ خداوند همه بهره مند می شدند، دیگر محروم نبودیم باید ستادی مدیریت زعفران را عهده دار شود و دولت موظف باشد درآمد ارزی زعفران را خرج منطقه کند، تا کشاورزان از یک دست محصول بدهند و از دست دیگر آن بگیرند. جشنواره باید برای ایجاد مجتمع زعفران همچون موزه و پژوهشکده به همراه طرح گردشگری شهرستان اقدام عملی انجام دهد. باید تاریخ زعفران، سنتهای فرهنگی و صحنه های جالب مردم شناسی را در جوار واحدهای فرآوری، سورت و بسته بندی ایجاد کنیم. نقاط ضعف و قوت مراحل کاشت، داشت، برداشت، بسته بندی و صادرات زعفران را باید شناخت، نقاط ضعف را بر طرف نمود و نقاط قوت را تقویت کرد. فرصتها و تهدیدات بازار زعفران را باید شناسایی نمود. از فرصتها باید استفاده بهینه نمود و تهدیدات را با اتخاذ خط مشی های صحیح به فرصت تبدیل نمود. مثلث سرمایه گذاری، علم و فن آوری می تواند نقش مهمی در تولید و بازاریابی زعفران ایفاد کند. بنابراین باید زمینه لازم را با سرمایه گذاری های اصولی و زیربنایی جهت تعامل متقابل این سه عنصر مهم را که به مثابه یک الماس برای موفقیت زعفران ایران است را فراهم نماییم. چرا که در آینده نه چندان دور رقبای قدر دیگری مانند چین و افغانستان پا به عرصه تولید و تجارت زعفران خواهند نهاد و تحدیدی جدی برای زعفران ایران خواهند بود. باید از فرصت ها استفاده کرد و تا دیر نشده زعفران ایران را در دنیا معرفی و جایگاه مناسبی برای آن ایجاد نماییم. این کار فقط با برنامه ریزی و مدیریت صحیح در تولید و بازاریابی محقق خواهد شد. باید کار را به اهل کارش سپرد. سالیانه صدها نفر از جوانان از دانشگاهها در رشته کشاورزی، مدیریت صنعتی، صنایع و بازرگانی فارغ التحصیل می شوند. این ها می توانند تولیدکنندگان، مدیران و بازرگانان خوبی برای بازارهای رقابتی آینده باشند باید روش های کسب و کار را علمی و تخصصی نمود. بخش مقاله چشنواره مقدمه به منظور استفاده از نظرات، تحقیقات، رهنمودها و پیشنهادات کارشناسان در قالب مقاله دبیرخانه جشنواره اقدام به فراخوان مقالاتی را در ارتباط با زعفران نمود. حاصل کار ارسال مقالاتی در زمینه های زیر بود: - مسائل  زراعی زعفران - مسائل فرآوری بعد از برداشت زعفران - زعفران و مسائل اقتصادی، بازرگانی، بازاریابی و صادرات - زعفران و مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی - زعفران و قائنات - زعفران و صنعت گردشگری. در این فصل عین فراخوان همراه با فهرست مقالات ارائه شده، آورده می شود. کسانی که علاقمند به متن کامل مقالات می باشند می توانند با دبیرخانه جشنواره در قائنات تماس حاصل کنند. امید است که این مقالات بتواند ضمن پاسخ به پرسشهای احتمالی مورد استفاده صاحب نظران، کارشناسان و علاقمندان مسائل کشت و صنعت زعفران واقع شود. تهران: خیابان استاد مطهری- خیبان لورامان- پلاک 4/4 تلفن: 8831739 – فکس: 8305355 قائن- فرمانداری شهرستان قائن- تلقن: 7-5-5222-562 Radgoldse festival@hotmail.com در قسمت زیرین عین فراخوان مقاله جهت شرکت مقالات در بخش مقاله آورده شده است. بخش مقاله دبیرخانه جشنواره از کلیه تحقیقات، تجربیات، رهنمودها و پیشنهادات در قالب ارائه مقاله در زمینه های ذیل استقبال می نماید: زعفران و مسائل به نژادی و به زراعی- زعفران و مسائل فرآوری و بعد از برداشت- زعفران و مسائل اقتصادی و بازرگانی و صادرات- زعفران و مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری و اجتماعی- زعفران و قائنات و گردشگری. شرایط: مقالات به فارسی در کاغذ تایپ و در صورت امکان با دیسکت مربوطه ارسال شود: مقالات خوانا و واضح باشند. مقالات برگرفته از جایی نباشند. در صورت استفاده از منابع حتماً نام منبع بطور کامل ذکر شود. مطلب ارسالی مسترد نخواهد شد. مقالات می توانند قالبی توصیفی، تحلیلی، آماری و علمی داشته باشند. مقالات در راستای محورها و موضوعات جشنواره تا تاریخ 10 مهرماه 81 به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد. به مقالات برجسته و مقالاتی که دارای ویژگی نوآوری و امکان کاربرد می باشند، جوایز ویژه ای با نظر کمیته داوران اهداء خواهد شد. مقالات منتخب در قالب کتاب منتشر می گردند. هیئت داوران بخش مقاله دکتر علیرضا کوچکی دکتر محمد حسن راشد محصل مهندس بهزاد صادقی مهندس عباس همتی کاخکی مهندس رفاه بخش مهندس اسدی فر مهندس احتشام مهندس خراشادی زاده دستاوردهای جشنواره مقدمه مهمترین دستاورد هر جشنواره ای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای آن می باشد. جشنواره طلای سرخ قائنات اهداف زیر را دنبال می کرد که به اغلب آنها دست یافت: - اهداف اجتماعی - اهداف اقتصادی - اهداف فرهنگی - اهداف تشویقی و انگیزشی - احیای فرهنگ سنتی و بومی گرچه در نخستین تجربه ممکن است دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کار آسانی نباشد اما میتواند راه را برای برنامه ریزی جهت جشنواره های ملی و بین المللی در این زمینه هموار سازد. در این فصل علاوه بر اهداف پیش بینی شده موارد زیر آورده شده است: - ره آورد پیشنهادات جشنواره - پیشنهادات در مورد برگزاری جشنواره - افتتاح نخستین واحد اصولی فرآوری و بسته بندی زعفران (تروند زعفران) اهداف اجتماعی: قائن خاستگاه زعفران ایران تلقی شده و به لحاظ قیمت و کیفیت و کمیت در مقاطعی از تاریخ بهترین جایگاه را داشته و تاثیر مطلوب بر فرهنگ عامه گذاشته و شهر قائنات با زعفران عجین شده. زعفران هم در ایران با قائن و قائن با نام زعفران همراه است، مدتها این بعد مهجور افتاده بود و بنابراین بود که این شهرت و آوازه را به جای خود باز گردانیم. فضای قائنات با زعفران عجین است و از طرف دیگر فرهنگ ها و تمدن های ایران در سرزمین قائنات بوجود آمده و باید این فرهنگ مجدد مورد توجه و تأمل قرار می گرفت. برگزاری جشنواره باعث شد تا نام قائنات از طریق رسانه ها در سراسر جهان با زعفران معطر گردد و از نمونه هایی از بازتاب آن در بعضی مطبوعات می توان این مطلب را بخوبی دریافت: o جام جم مصاحبه با مهمانان داخلی و خارجی تهیه گزارش ها و پوشش خبری جشنواره گزارش، افتتاحیه جشنواره و معرفی نمایشگاه. o سینمای بامدادی: تهیه گزارش از افتتاحیه، مصاحبه با فرماندار و نماینده و تنی چند از صادرکنندگان و تولیدکنندگان زعفران، گزارشی از نمایشگاه، مزرعه زعفران، افتتاح تروند، سرودها و رقص های محلی و معرفی استعدادها و امکانات به مدت سه روز و هر روز 50 دقیقه. o شبکه خراسان (برنامه اقتصادی و واحد خبر) بخش 4 برنامه نیم ساعته از شبکه استانی مربوط به گزارش افتتاحیه، اختتامیه و نمایشگاه، جشنواره، افتتاح تروند، مصاحبه با صادرکنندگان و تولیدکنندگان زعفران. o شبکه خبر: گزارش افتتاحیه، مصاحبه با فرماندار در خصوص نحوه برگزاری جشنواره. o رادیو جوان: مصاحبه با صاحبان واحدهای تولیدی و هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان و صادرکنندگان. o رادیو دهکده: گزارشی از افتتاحیه، اختتامیه، مصاحبه با فرماندار و نماینده مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشاورزان و زعفرانکاران نمونه. o خبرنگار شهرستان: مصاحبه با فرماندار قبل از برگزاری جشنواره و پخش از مرکز سیمای خراسان، گزارشی از افتتاحیه، اختتامیه، افتتاح تروند و پخش آن از صدا و سیمای خراسان. • بعد اقتصادی: حدود بیست هزار خانوار، سی تن زعفران را در این شهرستان تولید می نمایند. فاکتورهای کیفیت محصول زعفران قائنات از استانداردهای جهانی هم بالاتر است. خارجی ها زعفران بسیاری از مناطق ایران را با نام زعفران قائنات می خرند. در فصل برداشت، سود حاصل از صادرات این محصول گران بها و فوق استراتژیک به جیب واسطه ها میرود. هدف از برگزاری جشنواره و دعوت از مهمانان خارجی و انعکاس آن در شبکه های داخلی و خارجی صدا و سیما و سایت های اینترنت و جراید و رسانه های کوتاه شدن دست واسطه ها و معرفی محصول زعفران قائنات بدون واسطه بود و این امر محقق شد و شاهد بودیم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته در همین موقع زعفران قائنات حدود 4 میلیارد تومان ارزش افزوده برای کشاورزان داشته است. • بعد فرهنگی: در این جشنواره نه تنها مقالات علمی، بلکه با استفاده از ابزار هنر در قالب فیلم های سینمایی، عکسها و نمایشگاه مردم شناسی، آثار گرانبهایی را در زمینه خرده فرهنگها، آداب و رسوم محلی زعفران و مهاجرت، زعفران اشتغال زایی، زعفران و فرهنگ و زعفران در ادب فارسی ارائه گردید. زعفران با هنر درآمیخته شد و مفاخر هنری کشور و نوابغ سینمای ملی به قائنات آمدند و این بهترین نگاه و رویکرد جدید نسبت به این محصول با ارزش و فرهنگ قائنات است. اصرار هنرمندان به ساخت فیلم های سینمایی در خصوص زعفران در عرصه های بین المللی شکوفایی طراحان و نقاشان و هنرهای تجسمی برای توجه به محصول زعفران را برانگیخت. اهتمام بلیغ فرهیختگان در امر توجه به موضوعات فرهنگی این منطقه کهن و مواریث فرهنگی شهرستان از دیگر اهدافی بود که در لایه های متعدد جشنواره ترغیب می شود، که در این موارد نیز نتایجی بدست آمده است. همچنین پیوند دادن هنرمندان قائنات با سایر هنرمندان و بهره گیری از تجارب ارزشمند هنرمندان سطح کشور توسط هنرمندان جوان قائنات مورد توجه بود که این امر محقق گردید. از طرفی شرکتهای تجاری انحصاری زعفران در جهان با بهره گیری از ابزار هنر (ساخت فیلم سینمایی)، زعفران ایران را از صحنه خارج کرده است تا خود زعفران ایران را به صورت فله وارد و به نام خود بسته بندی نموده و به بازارهای جهان عرضه نماید. تلاش شد با همین ابزار نیز جایگاه زعفران ایران حفظ و به جهان عرضه شود. تراکم مشتریان خارجی جهت خرید زعفران قائنات و ایران و ارتباط بدون واسطه شرکتهای اروپایی و شرکتهای خاورمیانه با اتحادیه های کشاورزی قائنات دلیل بر توفیق این زمینه می باشد. جشنواره طلای سرخ، حرکتی قابل ستایش و تشویق برخورداری از دیدگاهی مشخص دستاوردی بزرگ است. آنچه فیلم سازان و هنرمندان بویژه سینماگران جوان کشور را به کلیشه ها مبتلا می سازد، فقدان مطالعات پشتیبان و نداشتن دیدگاه و تحلیل و نگاهی خاص است. پیوسته، این نگاه ها و موضوع های کلیشه ای است که فیلم سازان ما را آزار میدهد و تنها دلیل آن هم نداشتن دیدگاه محکم و صادقانه و برخورد واقع گرایانه با تمام ابعاد زندگی، جامعه و هویت تاریخی اش است. این است که بسیاری از سینماگران ما در برخوردای محتوایی و فکری دچار سردرگمی هستند. تصنع، دروغگویی، الگوبرداری و کپی گرایی، تله های نگران کننده ای هستند که سینماگران ما در آن گرفتار می شوند. تعمق در محیط و مطالعه و برخورد مجدانه با هستی فلسفی و اجتماعی و در نهایت، رسیدن به دیدگاه مشخص باعث می شود تا ما مسائل، روابط و مناسبات را از دید دیگران نبینیم و دچار تقلید، کلیشه و سطح نگردیم. هویت نگاه هر هنرمندی، صداقت است. ما واقعاً، آکنده از حرف های ناگفته و تصاویر نادیده هستیم. معانی، در پیرامون ما موج می زند. کافی است لایه ها را بشکافیم تا دیدنی ها را ببینیم. ما میراث دار پر افتخار سرزمینی لبریز از اسطوره ها، خاطره ها و یاد و یادگارهائیم. افتخاراتی که در جای جای این قطعه از خاک خداوند میدرخشند. باید، لایه لایه، و زاویه زاویه آن را بشکافیم. در متن تاریخ این سرزمین، کاروانی از اساطیر ارجمند، جریان دارند. این در حالی است که کشور ما، کشوری است که از اقوام مختلف با روحیات کاملاً متفاوت و با شرایط زندگی گوناگون و امکانات متغیر شکل یافته است. این قوم و گروه ها با بهترین شناخت از یکدیگر در غالب یک ملت زندگی می کنند و رسالت هنرمندان، دلسوزان فرهنگی و همه دستگاه های اجرایی است که در حفظ و احیای اصالت ها و ریشه های اقوام مجدانه بکوشیم. طبیعی است که هنر و سینما قادرند با انعکاس و تصویر این تفاوتها و برجسته سازی تشابهات فرهنگی، روحی و روانی، اعتقادی و سنتی و همدلی و هماهنگی را در جامعه تقویت و موجب پویایی، تحرک و تشویق جامعه برای فردایی بهتر گردند.

استانداردهای بین المللی
استانداردهای بین المللی توسط موسسه استاندارد بین الملل International Standard Organization که به اختصار به آن ISO گفته میشود تدوین میگردد. این موسسه یک اتحاد بین المللی از موسسات استاندارد کشورهای عضو میباشد که امور مربوط به استانداردهای بین المللی از طریق کمیته های فنی برگزار میگردد.اولین استاندارد زعفران در به شماره ISO 3634 در دسامبر ...
نام کاربری:
کلمه عبور:
عضویت در سایت تروند

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
اخبار تروند زعفران
پیشینه تاریخی زعفران
قاینات گهواره تاریخ وفرهنگ زعفران
شناسایی زعفران
ترکیبات شیمیایی زعفران
خواص دارویی زعفران
خواص غذایی زعفران
نکات مهم هنگام خرید زعفران
تروند انتخاب اول زعفران ایران
گواهی ها واستانداردهای تروند زعفران
گواهینامه های بین المللی تروند زعفران
مقالات زعفران
کتابهای زعفران
تقدیرنامه های تروند زعفران
تندیس های تروند زعفران
واحد کنترل کیفیت تروند زعفران
شرکت تروند زعفران قاین . شرکت دانش بنیان
واحد فناوری تولید محصولات دانش بنیان
دست کشاورزان در دست تروند زعفران
مراکز فروش محصولات تروند زعفران
نمایشگاههای تروند زعفران
سایر محصولات گروه کشاورزی تروند زعفران
واحد صادرات زرشک ارگانیک
ایجاد فرهنگ کشت گل محمدی در منطقه قاینات
ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی شرکت تروند زعفران
تروند زعفران قاین دارنده ی گواهینامه ی ملی و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
بازاریابی اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی در مناطق زعفرانکاری
ارتباط مستقيم با بخش فروش گروه توليدي و كشاورزي تروند زعفران قاين
سابقه علم تا عمل در بنيان گذاران گروه توليدي و كشاورزي تروند زعفران قاين
نوشيدني هاي گياهي تراوند
چگونه می توان زعفران اصلی از تقلبی را تشخیص داد ؟
درباره مدیر عامل تروند زعفران
خراسان جنوبی ، قاین ، شهرک صنعتی ، بلوار صنعت ، بلوار تلاش شرقی ،بلوار کوشش، قطعه 50-49 ، مجتمع بین المللی تحقیقات ، کشت ، فرآوری ، بسته بندی و صادرات تروند زعفران قاین لینک کانال تروند زعفران در تلگرام: https://t.me/saffrontarvand
تلفن :
32538488 - 32538477 - 056 32538815 - 32538814 - 32538600
فکس :
32538630 - 32538845 - 056
پست الکترونیک :
saffron@tarvandsaffron.com
پست الکترونیک :
tarvandsaffron@gmail.com
Copyright 2000-2023 Tarvand Saffron Co. (تروند زعفران قائن)
All rights reserved.
تعداد بازدیدکنندگان : 1

طراحی وب سیرنگ رسانه